hues.vn-hue-trong-tam-tay-logo

Chính sách bảo hành

  • Thời gian bảo hành: do 2 bên thỏa thuân và đảm bảo quy định pháp luật
  • Phạm vi bảo hành: nội dung cụ thể được quy định trong hợp đồng 02 bên ký kết
  • Các trường hợp không được bảo hành: nằm ngoài các điều khoản mà 02 bên đã ký kết hoặc do lỗi của khách hàng.