hues.vn-hue-trong-tam-tay-logo

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM GIẢM GIÁ

(Tổng cộng 51 điểm thẻ tại Tp. Huế, cập nhật đến ngày 01/08/2023, HueS đang cập nhật thông tin điểm thẻ và tiếp tục phát triển thêm điểm thẻ trên nhiều lĩnh vực)

Xem nhanh danh sách

1. Tiệm Trà Chanh 1975252 Đinh Tiên Hoàng, Tp. HuếGiảm giá 10% cho hóa đơn từ 100.000đ

2. Cafe Nhà cũ Bistro – 63 Ông Ích Khiêm, Tp. HuếGiảm giá 10% khung giờ từ 12h – 17h

3. https://hues.vn/, Tp. HuếGiảm giá % 

4. https://hues.vn/, Tp. HuếGiảm giá % 

5. https://hues.vn/, Tp. HuếGiảm giá % 

6. https://hues.vn/, Tp. HuếGiảm giá % 

GIẢM GIÁ 20%

1. Cafe ABC – 25 Thanh Hải, Thủy Xuân, Tp. Huế – Tối đa 50.000đ

2.

3.

4.

GIẢM GIÁ 15%

GIẢM GIÁ 10%

GIẢM GIÁ 5%

GIẢM GIÁ 20%

1. Cafe ABC – 25 Thanh Hải, Thủy Xuân, Tp. Huế – Tối đa 50.000đ

2.

3.

4.

GIẢM GIÁ 15%

GIẢM GIÁ 10%

GIẢM GIÁ 5%

GIẢM GIÁ 20%

1. Cafe ABC – 25 Thanh Hải, Thủy Xuân, Tp. Huế – Tối đa 50.000đ

2.

3.

4.

GIẢM GIÁ 15%

GIẢM GIÁ 10%

GIẢM GIÁ 5%

GIẢM GIÁ 20%

1. Cafe ABC – 25 Thanh Hải, Thủy Xuân, Tp. Huế – Tối đa 50.000đ

2.

3.

4.

GIẢM GIÁ 15%

GIẢM GIÁ 10%

GIẢM GIÁ 5%

Xem nhanh theo phường

GIẢM GIÁ 20%

1. Cafe ABC – 25 Thanh Hải, Thủy Xuân, Tp. Huế – Tối đa 50.000đ

2.

3.

4.

GIẢM GIÁ 15%

GIẢM GIÁ 10%

GIẢM GIÁ 5%

GIẢM GIÁ 20%

1. Cafe ABC – 25 Thanh Hải, Thủy Xuân, Tp. Huế – Tối đa 50.000đ

2.

3.

4.

GIẢM GIÁ 15%

GIẢM GIÁ 10%

GIẢM GIÁ 5%

GIẢM GIÁ 20%

1. Cafe ABC – 25 Thanh Hải, Thủy Xuân, Tp. Huế – Tối đa 50.000đ

2.

3.

4.

GIẢM GIÁ 15%

GIẢM GIÁ 10%

GIẢM GIÁ 5%

GIẢM GIÁ 20%

1. Cafe ABC – 25 Thanh Hải, Thủy Xuân, Tp. Huế – Tối đa 50.000đ

2.

3.

4.

GIẢM GIÁ 15%

GIẢM GIÁ 10%

GIẢM GIÁ 5%

GIẢM GIÁ 20%

1. Cafe ABC – 25 Thanh Hải, Thủy Xuân, Tp. Huế – Tối đa 50.000đ

2.

3.

4.

GIẢM GIÁ 15%

GIẢM GIÁ 10%

GIẢM GIÁ 5%

Nội dung của Accordion
Nội dung của Accordion