hues.vn-hue-trong-tam-tay-logo

HUES

Tìm kiếm trên hues.vn: hues.vn/tim

Tổng hợp dịch vụ HueS: hues.vn/tonghop

Giới thiệu Hệ Thống Truyền Thông Online HueS: hues.vn/gioithieu

Menu điện tử: hues.vn/menudientu

Sàn Thương Mại Điện Tử Huế Shop – hueshop.vn: hues.vn/hueshop

Các đối tác liên kết với HueS: hues.vn/doitac

Phân biệt HueS và Hue-S: hues.vn/huesvahue-s

 

THẺ GIẢM GIÁ HUES

Chương trình Thẻ Giảm Giá HueS: hues.vn/thegiamgia

Thẻ Giảm Giá HueS – Tổng hợp thông tin giảm giá: hues.vn/danhsachgiamgia

Thẻ Giảm Giá HueS – Thông tin dành cho chủ thẻ: hues.vn/chuthe

Thẻ Giảm Giá HueS – Thông tin dành cho điểm thẻ: hues.vn/diemthe

Thẻ Giảm Giá HueS – Đăng ký điểm thẻ: hues.vn/dangkydiemthe

Thẻ Giảm Giá HueS – Nguyễn Văn A – 0905666888 – Điểm thẻ: hues.vn/nguyenvana

Thẻ Giảm Giá HueS – Nguyễn Văn A – 0905666888 – Chủ thẻ: hues.vn/0905666888

Mẫu mã QR tại điểm thẻ: hues.vn/mauqrcode

 

CÁC GÓI TRUYỀN THÔNG 

Tìm địa điểm trên HueS (qr ở card): hues.vn/timkiem

Chương trình hỗ trợ quảng bá miễn phí cho địa điểm Huế: hues.vn/truyenthongmienphi

Đăng ký xây dựng website quảng bá trên hues.vn: hues.vn/dangkywebsite

Form đăng ký thông tin mở website quảng bá trên hues.vn: https://forms.gle/6CryUfUTYBWrLMQJ7

Mẫu mã QR kích thước 20x20cm đặt tại địa điểm: hues.vn/mauqr20x20

Các gói truyền thông HueS: hues.vn/truyenthong

Các gói truyền thông HueS dành cho địa điểm mới khai trương: hues.vn/khaitruong

Các gói truyền thông HueS dành cho địa điểm được HueS tài trợ: hues.vn/taitro

Các gói tuyển dụng HueS: hues.vn/tuyendung

Các gói truyền thông Facebook: hues.vn/facebook

Gói truyền thông Tik Tok: hues.vn/tiktok

Các gói xây dựng Clip ngắn quảng bá địa điểm: hues.vn/clip

 

CÔNG TY TÂN NGUYÊN

Tân Nguyên Camera: hues.vn/tannguyencamera

Trầm Hương Tân Nguyên: hues.vn/tramhuongtannguyen