hues.vn-hue-trong-tam-tay-logo
Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn tỉnh từ ngày 28/6 đến ngày 04/7/2023

Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn tỉnh từ ngày 28/6 đến ngày 04/7/2023

Xem chi tiết tại link: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/thong-bao-lich-tam-ngung-cap-dien-cong-tac-tren-dia-ban-tinh-tu-ngay-28-6-den-ngay-04-7-2023-129287.html

TỔNG HỢP DỊCH VỤ CỦA HUES