hues.vn-hue-trong-tam-tay-logo
Trên 90% sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp

Trên 90% sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp

Xem chi tiết tại link: https://www.congluan.vn/tren-90-sinh-vien-truong-dai-hoc-luat-dai-hoc-hue-co-viec-lam-trong-vong-6-thang-sau-khi-tot-nghiep-post252585.html

TỔNG HỢP DỊCH VỤ CỦA HUES