hues.vn-hue-trong-tam-tay-logo
Hệ thống Truyền thông Online HueS

Hệ thống Truyền thông Online HueS

Average Reviews

GIỚI THIỆU

Hệ thống Truyền thông Online HueS được Công ty Tân Nguyên xây dựng và vận hành từ ngày 10/10/2011.

Khởi đầu HueS là 1 website cập nhật tin tức về Huế hàng ngày và giới thiệu các địa điểm tại Huế. Đến nay HueS đã phát triển đa dạng trên các lĩnh vực về truyền thông – CNTT.

Tổng hợp dịch vụ của HueS: hues.vn/tonghop

Thẻ Giảm Giá HueS


Thẻ Giảm Giá HueS: giảm 5% các dịch vụ có phí của HueS