hues.vn-hue-trong-tam-tay-logo
KHOA DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ

KHOA DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ

Average Reviews

GIỚI THIỆU

Xuất phát từ nhu cầu bức thiết về nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao để phát triển du lịch Thừa Thiên Huế, khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, cũng như yêu cầu tổ chức lại các chuyên ngành đào tạo có liên quan đến du lịch tại Đại học Huế, ngày 14/1/2008 Giám đốc Đại học Huế đã ký quyết định số 020/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Du lịch trực thuộc Đại học Huế. diadiem.hues.vn.khoadulichhue Trải qua gần 13 năm hình thành và không ngừng phát triển, ngày 16/11/2020, Hội đồng Đại học Huế đã ra quyết định số 75/QĐ-HĐĐH phê duyệt đề án thành lập Trường Du lịch thuộc Đại học Huế. Định vị tại Huế – thành phố của du lịch của Việt Nam – Trường Du lịch – Đại học Huế là môi trường lý tưởng cho đào tạo du lịch, kết hợp học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn. Với sứ mạng “đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và trên cả nước; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Trường Du lịch – Đại học Huế luôn chú trọng đến chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, đặc biệt luôn nỗ lực cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng ngoại ngữ cho sinh viên thông qua việc xây dựng và phát triển mạng lưới liên kết hợp tác với các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

THỐNG KÊ

7 Lượt xem
0 Đánh giá
0 Yêu thích
0 Chia sẻ