hues.vn-hue-trong-tam-tay-logo
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Average Reviews

GIỚI THIỆU

Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế được thành lập vào năm 2005, chuyển đổi từ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Thể chất – Đại học Huế, là một đơn vị trực thuộc Cơ quan Đại học Huế.

Nhiệm vụ

Xây dựng quy hoạch chiến lược đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác về giáo dục thể chất và thể dục thể thao, phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực giáo dục thể chất.

  • Đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh và ngành Giáo dục Thể chất;
  • Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Thể dục thể thao;
  • Xây dựng phong trào rèn luyện thân thể, thể dục thể thao của cán bộ, học sinh, sinh viên trong Đại học Huế;
  • Phối hợp với các cấp chính quyền và đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao của các đơn vị trực thuộc Đại học Huế;
  • Phối hợp với y tế của các đơn vị trực thuộc Đại học Huế trong việc quản lý và đánh giá sức khỏe cho học sinh – sinh viên Đại học Huế;
  • Được quyền trao đổi, hợp tác với các tổ chức kinh tế, văn hóa, giáo dục trong lĩnh vực Giáo dục Thể chất.

THỐNG KÊ

13 Lượt xem
0 Đánh giá
0 Yêu thích
0 Chia sẻ