hues.vn-hue-trong-tam-tay-logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG HUẾ

Average Reviews

GIỚI THIỆU

Tầm nhìn – Sứ mạng

diadiem.hues.vn.truongcaodanggiaothonghue MỤC TIÊU
  • Xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên, chuyên viên và cán bộ quản lý giáo dục chuẩn về chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ chính của Nhà trường trong thời kỳ mới.
  • Xây dựng cơ sở vật chất phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, nhà xưởng thực hành, thư viện theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa và từng bước hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý.
  • Tăng cường công tác duy trì trật tự kỷ cương, nề nếp trong trường học, xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tiến tới đạt chuẩn kiểm định chất lượng trong nước, khu vực và quốc tế để khẳng định thương hiệu chất lượng của trường.
  • Nghiên cứu và thực hiện đổi mới phương thức đào tạo, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, cách thức kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.
  • Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, hình thành văn hóa Nhà trường với các giá trị cốt lõi trên cơ sở phát huy tinh thần dân chủ, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên (HSSV) kết hợp với việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường.
  • Phối hợp hoạt động đồng bộ, có hiệu quả cao với tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng, đoàn kết thống nhất trong tập thể CB, GV, NV của trường để tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Trường Cao Cao đẳng Giao thông Huế phát triển nhanh, mạnh và bền vững.
SỨ MẠNG
  • Chuyên đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực.
  • Kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ thuật cho xã hội.
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
  • Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của cộng đồng và hội nhập quốc tế.

THỐNG KÊ

9 Lượt xem
0 Đánh giá
0 Yêu thích
0 Chia sẻ