hues.vn-hue-trong-tam-tay-logo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

Average Reviews

GIỚI THIỆU

LỊCH SỬ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

diadiem.hues.vn.truongdaihockhoahochue Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (gọi tắt là trường ĐHKH), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học.

SỨ MẠNG

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn và kỹ thuật – công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trở thành trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao trong khu vực và quốc tế. Bảo đảm môi trường giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học tốt nhất, có tính chuyên nghiệp cao, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; thích ứng với xu thế phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

HỆ THỐNG GIÁ TRỊ CƠ BẢN

– Năng động, trí tuệ, sáng tạo, đáp ứng các thay đổi của hệ thống giáo dục đại học của đất nước và quốc tế. – Mẫu mực, trung thực trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. – Công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của Nhà trường. – Dân chủ, đoàn kết, kiến tạo và trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

CÁC THẾ MẠNH VỀ KH, CN, CGCN, SXKD CỦA TRƯỜNG

– Các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, đặc trưng của một trường đại học khoa học cơ bản ở miền Trung (KHTN, KHXHNV, KHCN, Kỹ thuật và KHGD). – Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội thực tiễn của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. – Phát huy thế mạnh về đội ngũ và trang thiết bị hiện có để phấn đấu trở thành một trung tâm nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở khu vực Miền Trung. – Xây dựng đề tài đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực; đề tài ứng dụng và chuyển giao công nghệ, góp phần quy hoạch phát triển bền vững và khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

THỐNG KÊ

10 Lượt xem
0 Đánh giá
0 Yêu thích
0 Chia sẻ