hues.vn-hue-trong-tam-tay-logo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ

Average Reviews

GIỚI THIỆU

Trường Đại Học Sư Phạm Huế thành lập năm 1957, tiền thân là trường Cao Đẳng sư phạm trực thuộc Viện Đại học Huế. Năm học 1958 – 1959, trường được nâng lên thành trường Đại Học Sư Phạm với nhhiệm vụ đào tạo giáo viên Trung học phổ thông với 4 ngành học là Việt Hán, Sinh Vật , Toán – Lý – Hoá và Ngoại Ngữ. ‘Trường Đại học Sư phạm là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình đại học và sau đại học; cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên’.

Lịch sử

Sau Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ của sự nghiệp giáo dục ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, ngày 27/10/1976 thành lập trường Đại Học Sư Phạm Huế trực thuộc Bộ Giáo dục. Lúc mới thành lập, Trường có 8 khoa đào tạo giáo viên THPT với 9 chuyên ngành: Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sữ, Địa lý, Tiếng Anh và Tiếng Pháp. Và  đến ngày 04/04/1994 Đại học Huế thành lập và Trường Đại Học Sư Phạm Huế trở thành trường thành viên thuộc Đại học Huế, là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp và nghiên cứu khoa học mạnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.Với nhiệm vụ: Đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông có trình độ đại học của 18 ngành với nhiều loại hình khác nhau. Trải qua gần 50 năm hình thành và phát triển, đặc biệt với 30 năm xây dựng và phát triển sau ngày thống nhất đất nước, trường Đại Học Sư Phạm Huế đã trở thành một trung tâm đào tạo và bồi dưỡng giáo viên các cấp và nghiên cứu khoa học mạnh ở khu vực miền Trung và Tây nguyên. Tạo lập được những thành tích đó là nhờ sự nổ lực không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường trong các lĩnh vực bồi dưỡng đội ngũ; giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất,…

Hoạt động

Với đội ngũ ban đầu, lãnh đạo nhà trường đã xác định xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và cơ bản của trường. Bên cạnh  đó trường mạnh dạn gửi cán bộ đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và ngoài nước. Chính nhờ tư duy đúng đắn, mạnh dạn đó, đến nay trường đã có một đội ngũ cán bộ công chức với 384 người, trong đó: 76 Tiến sĩ khoa học và Tiến Sĩ, 18 Phó giáo sư, 111 Thạc sĩ, 102 giảng viên chính, đạt tỉ lệ 76,32% cán bộ có trình độ trên đại học trên tổng số 245 giảng viên của trường. Với đội ngũ cán bộ này trường có khả năng độc lập xây dựng các chuyên ngành, đáp ứng các loại hình đào tạo mới theo yêu cầu của ngành giáo dục và đào tạo cũng như của xã hội. Đã đào tạo gần 30.000 giáo viên THPT; 383 học viên hệ Trung cấp Tin học; 630 thạc sĩ tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho gần 60.000 lượt giáo vuiên THPT cho các tỉnh Miền trung và Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, thực hiện được hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Từ năm 1996 đến nay đã thực hiện: 16 đề tài cấp nhà nước, 81 đề tài cấp bộ, , 05 đề tài cấp tỉnh, 101 đề tài cấp trường, 48 đề tài cấp khoa – Bộ môn và 2 dự án hợp tác với nước ngoài. Trên cơ sở những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Ngành và Đại học Huế, tại Đại hội Đảng bộ trường Đại Học Sư Phạm Huế nhiệm kỳ 2000 – 2003 đã xác định phương hướng và nhiệm vụ chung là: “Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và các Nghị quyết của Trung Ương, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ Thừa thiên – Huế lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ II vào mọi hoạt động của nhà trường; nghiêm chỉnh thi hành các quy định của Luật Giáo dục; tăng cường công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ và sinh viên; đổi mới mạnh mẻ phương pháp giảng dạy và học tập, đi đôi với công tác quản lý đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và giáo dục toàn diện theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập, phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực tự học tự nghiên cứu của sinh viên, tích cực xây dựng đội ngũ công chức có chất lượng cao, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế; có kế hoạch để từng bước xây dựng cơ sở vật chất; xây dựng môi trường sư phạm chuẩn mực; tạo lập các tiền đề cơ bản cho sự phát triển của nhà trường trong thế kỷ XXI phấn đấu để trở thành một trung tâm sư phạm chất lượng cao, một trường ĐHSP trọng điểm góp phần xây dựng Đại học Huế vững mạnh”.

Quy mô đào tạo

– Giáo dục mầm non – Giáo dục tiểu học – Tâm lí học giáo dục – Giáo dục chính trị – Giáo dục chính trị – Giáo dục quốc phòng – Sư phạm Tin học – Sư phạm Toán học – Sư phạm Vật lí – Sư phạm Hóa học – Sư phạm Sinh học – Sư phạm Kĩ thuật nông lâm – Sư phạm Ngữ văn – Sư phạm Lịch sử – Sư phạm Địa lí – Sư phạm Công nghệ thiết bị trường học

Hợp tác quốc tế

Trường đang có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế ở các nước: Anh, Canada, Đức, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Phần Lan, Thái Lan, Trung Quốc, Australia, Philippines…

THỐNG KÊ

15 Lượt xem
0 Đánh giá
0 Yêu thích
0 Chia sẻ