hues.vn-hue-trong-tam-tay-logo
TRƯỜNG MẦM NON VĨNH NINH

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH NINH

Average Reviews

GIỚI THIỆU

Trường mầm non Vĩnh Ninh – Vĩnh Ninh được thành lập vào năm 1979 theo Quyết định số 196/QĐ-UB ngày 01/3/1979 của UBND Tỉnh Bình Trị Thiên. Năm 1989 trường được cấp đất xây dựng tại số 04 đường Nguyễn Trường Tộ thuộc phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế theo quyết định số 21/UBND ngày 07 tháng 01 năm 1989. Năm 2003 trường được chuyển đổi loại hình từ trường Mẫu giáo cơ sở Vĩnh Ninh thành Trường mầm non Vĩnh Ninh – Vĩnh Ninh theo quyết định số 4589/QĐ-UB ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế. Lúc đầu trường chỉ có 04 lớp học, qua quá trình phát triển đến năm 2015 trường có 11 lớp học bán trú cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi, văn phòng và phòng hành chính.

diadiem.hues.vn.mamnonvinhninh

Tổng số cán bộ giáo, viên nhân, viên (CBGVNV) nhà trường hiện nay có 52 người; CBGVNV trong biên chế là 35 (trong đó CBQL: 03 người; giáo viên: 31 người; nhân viên: 01 người) giáo viên hợp đồng 03 người; nhân viên hợp đồng 14 người. Đội ngũ giáo viên có trình độ đạt trên chuẩn 100%.

THỐNG KÊ

9 Lượt xem
0 Đánh giá
0 Yêu thích
0 Chia sẻ